تا دهن بسته ام از نوش لبان میبرم آزار

دکمه بازگشت به بالا